Fylkessykehuset i Norfjordeid

"Inntil spiren"

130 x 190 cm

1993